Xem tướng ngực

Ngực là cung đình của thân. Ngực phẳng rộng, tinh thần an ninh, khí điều hòa. Nếu ngực vẹo, nghiêng, khuyết hãm chủ trí tuệ ngắn, bụng dạ hẹp hòi. Ngực tối kị gồ nhọn như ức con gà, lười, hung dữ, hiếu sắc, tham dâm.


Ngực nở nang, phong mãn, lồng ngực rộng rãi, bằng phẳng chứng tỏ đảm thực khí độ lớn. Nếu óp ngắn, bần tiện.

1. Ngực phẳng, rộng đầy. Chủ trí cáo phúc lộc thọ.

2. Ngực dô, ngắn, hẹp, bé, mỏng. Chủ nghèo khổ.

3. Ngực rộng có thể che thân. Chủ phú quý.

4. Ngực ngắn hẹp. Chủ bần cùng.

5. Ngực dô ra trước. Chủ trí lực kém

6. Ngực lõm mà nghiêng. Chủ bần khổ.

7. Ngực phẳng rông như đá mài. Chủ anh hào.

8. Ngực hẹp như bó lại. Chủ ngu độn.

9. Xương ngực dô như que củi. Chủ bần khổ.

10. Ngưck lõm như rãnh nước. Chủ bần khổ, độc ác.

11. Ngực có nốt ruồi. Chủ làm lính ở biên cương.

12. Ngực mọc long đen nhánh. Chủ danh tiếng 4 phương.

13. Ngực phẳng rộng dài. Chủ dễ tích của.

14. Ngực hẹp mà dài. Chủ mưu sự khó thành.

15. Ngực đầy đặn. Chủ nhân trí tín.

16. Ngực cao thấp không đều. Chủ ngu muội, độc ác.

17. Nam ngực cao dô, chủ ngu si, nữ ngực cao, dô tính dục thịnh, có thể dâm đãng.

18. Ngực do xương sườn, thịt tạo thành. Hai bên ngực cân đối. Bề ngang rộng hơn chiều dày, có hình thùng bẹt. Thịt cơ ngực rắn chắc, tướng phú quý.

Từ khóa bài viết:
1768/89