Tướng ngồi và cuộc đời

Tướng học cho rằng, tư thế đi của con người thuộc dương, tướng ngồi thuộc âm. Dương chủ đông, âm bị động, yên lặng. Tướng học cho rằng:

“ Nam rung thì khôn
Nữ rung thì bần tiện.”1. Ngồi ngay ngắn vững chắc, biểu lộ đạo đức tu dưỡng cao, đảm nhận chức vụ quan trọng.

2. Ngồi rung, lắc, tính cách phù phiếm, long bong, tài vận không hay, là kẻ không đáng tin cậy. Ngồi hai tay vỗ vào bàn, đùi, vận khí xấu.

3. Ngồi dướn về phía trước, thái độ lo lắng, không tập trung. Tuổi chưa già mà ngồi dướn như vậy thật không hay.

4. Ngồi dựa vào tường, tay chống xuống ghế, thể lực suy yếu. Người yếu như vậy sao có thể làm ăn kinh doanh được. Tốt nhất là từ chối hợp tác với những người như thế.

5. Ngồi dạng chân ra hai bên, thái độ huênh hoang, kẻ đó không bất nghĩa thì cũng bất tài vô dụng.

6. Ngồi rung đầu gối dễ phá sản.

7. Ngồi hay quay đầu, cuộc sống khốn cùng.

8. Ngồi như tảng đá , vững vàng, được tôn trọng.

Từ khóa bài viết:
1768/89