Tử vi trọn đời tuổi Tân Hợi 1971 (+-60)-Nam mạng
Cuộc Đời : Cuộc đời của tuổi Tân Hợi, tuổi nhỏ có nhiều rắc rối, lớn lên thì thành công về danh phận, cuộc sống có phần sung túc vào năm 37 tuổi trở đi, cuộc sống có nhiều phúc đức, nên con cái sau này được hưởng phước.

Tình Duyên : Nếu bạn sanh vào tháng 5, 6 và 9 âm lịch thì bạn phải ba lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.

Nếu bạn sanh vào tháng 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch thì bạn phải hai lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc.

Nếu bạn sanh vào tháng 3, 4 và 8 âm lịch thì tình duyên không thay đổi.

Gia Đạo, Công Danh : Công danh chỉ ở vào mức độ trung bình.

Gia đạo được êm ấm không xảy ra những xích mích hay những chuyện rắc rối bất ngờ.

Sự Nghiệp, Tiền Tài : Sự nghiệp được hoàn thành vào số tuổi từ trung vận trở đi.

Tiền tài có nhiều cơ hội tạo nên bất ngờ và luôn luôn có phần đầy đủ.

Không có sự thiếu thốn thường xuyên.

Những Tuổi Hợp Cho Sự Làm Ăn : Tân Hợi , Nhâm Tý và Ất Mão giúp bạn thành công hơn.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Cao Sang : Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ và Kỷ Dậu Kết duyên với những tuổi này bạn sẽ được sống cao sang quyền quý vô cùng.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Trung Bình : Nếu bạn kết hôn với những tuổi : Giáp Dần và Bính Dần chỉ hạp về đường tình cảm mà lại khắc về cung tài lộc.

Hôn Nhân Với Cuộc Sống Bần Hàn, Làm ăn Khó Khăn : Nếu gặp những tuổi : Bính Thìn, Nhâm Tuất, Mậu Thìn đây là những tuổi khắc kỵ nhất về mọi mặt với tuổi bạn.

Những Tuổi Đại Kỵ Trong Cuộc Đời : Bính Thìn, Nhâm Tuất, Mậu Thìn Những Năm Mà Bạn Không Nên Cưới Vợ : Những năm này rất kỵ tuổi về việc kết hợp lương duyên, nếu có thành thì cũng sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên đó là 21, 25, 27, 33, 39 và 45 tuổi.

Sanh Vào Những Tháng Nào Có Nhiều Vợ ? Bạn sanh vào tháng 1, 5, 7, 9 và 10 âm lịch bạn sẽ có số đào đào hoa, có phần thê thiếp hay đa đoan về việc vợ Ngày Giờ Xuất Hành Hạp Nhất Trong Ngày : Giờ chẵn, tháng chẵn và ngày lẻ sẽ mang lại nhiều kết quả .

Những Diễn Tiến Từng Năm Trong Suốt Cuộc Đời : Từ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi quá nhiều buồn khổ vì cuộc đời.

Năm 21 và 22 tuổi hai năm này không được tốt, nên cẩn thận việc thi cử, tình cảm có phần sút kém.

Năm 23 và 24 tuổi hai năm này có phần vượng phát về tình cảm, cũng như về tài lộc.

Năm 25 tuổi nhiều hay đẹp trong cuộc sống.

Từ 26 đến 30 tuổi: 26 và 27 tuổi hai năm này phần công danh có lên cao, phần tài lộc trung bình.

Năm 28 và 29 tuổi hai năm này bạn không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc.

Năm 30 tuổi năm này việc làm ăn được, tiền bạc trung bình.

Từ 31 đến 35 tuổi: Khoảng thời gian này việc làm ăn, công danh hay tài lộc, có phần phát đạt rõ rệt, số tốt, bổn mạng vững, những năm này lo phát triển làm ăn thì tốt.

Từ 36 đến 40 tuổi: Khoảng thời gian này, có hao tài, việc làm ăn bình thường.

Năm 37 tuổi có đại nạn, coi chừng có bệnh hoạn trong những năm này.

Từ 41 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian này khá tốt, đại lợi, có thể làm giàu trong những năm này, nếu sáng suốt sẽ gặp nhiều may mắn và có thể phát triển về công danh cũng như về sự nghiệp, năm này được khá tốt đẹp.

Từ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian này việc làm ăn cũng như về phần tài lộc có phần yếu kém.

Nên đề phòng sự giao dịch hay tiền bạc, không nên đi xa hay làm ăn lớn trong những năm này.

Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian này nên nhẫn nhịn là tốt hơn, đừng quá tin tưởng kẻ khác làm cho hao hụt, tài lộc gia đình, nên cẩn thận trong việc đi xa hay làm ăn với người không hạp tuổi.

Từ 56 đến 60 tuổi: Năm 56 tuổi khá hay đẹp về tài lộc tình cảm.

Năm 57 tuổi phần con cháu có thi đỗ gia tăng quyền tước, phần cá nhân được đầy đủ.

Năm 58 và 59 tuổi có đau ốm hãy đề phòng vào tháng 10 trở đi.

Năm 60 tuổi năm yên tĩnh và tình cảm tài lộc đầy đủ.

theo nguồn từ internet

192/10